שותפויות חוצות מגזרים

ממשלה:

עיריות:

פילנטרופיה:

שותפים עסקיים וחברות תומכות עלייה:

ארונים ללא מטרת רווח: