ГВАХИМ - Программа Business English

Business English

קורס אנגלית עסקית מיועד למשתתפי תוכניות הקריירה של גבהים, לשיפור ופיתוח מיומנויות תקשורת מקצועיות בסביבה עסקית. המשתתפים יקבלו ביטחון בהכנה לראיונות, בניהול משא ומתן ובעבודה יעילה עם עמיתים בסביבה דוברת אנגלית

 • איך להציג את עצמכם
 • איך לכתוב דוא”ל מנצח
 • הכנה לראיונות עבודה
 • כישורי מו”מ ואיך לדבר על כסף
 • ביטחון לתקשר עם העמיתים
 • אומנות שיחת החולין
 • שיווק וקידום עצמי
 • כישורי הצגה
 • לבוגרי תוכנית של גבהים
 • עמידה בדרישות מבדק שליטה באנגלית
 • תוכנית בת 10 שבועות
 • מפגשים מקוונים דו-שבועיים, כל אחד באורך 90 דקות
 • עלות אחרי הנחה של 70%: 500 ש”ח

בדקו עכשיו

:צרו קשר לכל מידע נוסף

055-999-3503
aselvin@gvahim.org.il

:צרו קשר לכל מידע נוסף

055-999-3503
aselvin@gvahim.org.il